Ένδειξη κακών και δαιμονικών κατοχής στην αστρολογία

Τα κακά και τα δαιμονικά κτήματα είναι η παρέμβαση από ψυχές που είναι δεμένες στη γη. Υπάρχουν δύο είδη ιδιοκτησιών – το ένα οφείλεται σε μια σαρωμένη ψυχή που παρεμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο άτομο και το δεύτερο οφείλεται στις συνθήκες που επικρατούν σε ένα συγκεκριμένο μέρος και το οποίο επηρεάζει κάθε άτομο που τυχαίνει να πάει εκεί.

Για να αντιληφθεί κανείς μια κατοχή χρειάζεται κάποιες ψυχικές δυνάμεις. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αστρικής παρέμβασης στον αποκρυφιστικό και πνευματιστικό κόσμο. Αναλύοντας προσεκτικά το γενέθλιο ωροσκόπιο μπορεί κανείς να κάνει σωστή διάγνωση της αιτίας και της φύσης της κατοχής.

Η θέση των πλανητών σε ένα ωροσκόπιο δεν χρησιμεύει μόνο ως βοήθημα στη διάγνωση αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός οδηγός θεραπείας. Ένα ωροσκόπιο είναι για έναν απόκρυφο θεραπευτή ό,τι είναι μια φωτογραφία με ακτίνες Χ για έναν γιατρό.

Παράγοντες υπεύθυνοι για την κατοχή

· Ωροσκόπος [its strength/weakness for general individual capabilities]

· Φεγγάρι [for mental and emotional strength]

· Κεφάλι δράκου Ραχού [for demonic interference]

· Άρης [for violent and aggressive interference]

· Κρόνος [for evil and secret connections]

· 6ος οίκος [for cause and type of mental or physical illness]

Διαφορετικοί συνδυασμοί για κακά και δαιμονικά κτήματα

· Ο Κρόνος και ο Ραχού που υπάρχουν στο τεταρτημόριο υποδεικνύουν κατοχή ή επίθεση με μάγισσα.

· Η Σελήνη και ο Ραχού παρόντες στον Ωροσκόπο και ο Κρόνος και ο Άρης στον 5ο ή 9ο οίκο υποδηλώνουν την ιθαγενή λατρεία των δαιμονικών ή κακών δυνάμεων.

· Ο Άρης που βλέπει τον ωροσκόπο και τον 6ο άρχοντα που τοποθετούνται στον 1ο/7ο/10ο οίκο δείχνει ότι ο ντόπιος πάσχει από μαύρη μαγεία ή μαγεία.

· Ο άρχοντας του Ωροσκόπου και ο Άρης τοποθετούνται σε ωροσκόπο ή σε τεταρτημόριο υποδηλώνουν κακή ψυχική επίθεση.

· Ο Ωροσκόπος είναι κινούμενου ζωδίου, ο Κρόνος υπάρχει στον 7ο οίκο και η Σελήνη πλήττεται από κακό πλανήτη υποδηλώνει παρέμβαση δαιμονικών και κακών δυνάμεων.

Σχολιάστε